Có 1 kết quả:

xuán yì

1/1

xuán yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotor wing