Có 1 kết quả:

xuán bì

1/1

xuán bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spiral arm