Có 1 kết quả:

xuán huā kē

1/1

xuán huā kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Convolvulaceae, herbaceous plant family