Có 1 kết quả:

xuán fù huā ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (botany) convolvulvus
(2) Flos Inulae (Chinese herb)