Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn zhǐ biāo ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓˇ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

winding number