Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn kǎo ròu ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

döner kebab