Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn kǎo ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

döner kebab