Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn jiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

angle of rotation