Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn zhóu ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation