Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) luggage conveyor belt
(2) carousel