Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn jiǎo sù dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

rotational angular velocity