Có 1 kết quả:

xuán niǔ

1/1

xuán niǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

knob (e.g. handle or radio button)