Có 1 kết quả:

xuán niǔ ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

knob (e.g. handle or radio button)