Có 1 kết quả:

xuán zhá

1/1

xuán zhá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotor sluice gate