Có 1 kết quả:

xuàn fēng jiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

whirlwind kick (martial arts)