Có 1 kết quả:

zú yì

1/1

zú yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ethnic group