Có 1 kết quả:

zú pǔ

1/1

zú pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) genealogical record
(2) family history
(3) lineage