Có 1 kết quả:

qí dīng

1/1

qí dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Manchurian foot soldier