Có 1 kết quả:

qí biāo ㄑㄧˊ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

flag