Có 1 kết quả:

qí páo

1/1

qí páo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese-style dress
(2) cheongsam