Có 1 kết quả:

wú shuāng

1/1

wú shuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incomparable
(2) matchless
(3) unique