Có 1 kết quả:

wú níng

1/1

wú níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 毋寧|毋宁[wu2 ning2]