Có 1 kết quả:

wú qiǎo bù chéng shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

curious coincidence