Có 1 kết quả:

wú xíng

1/1

wú xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) incorporeal
(2) virtual
(3) formless
(4) invisible (assets)
(5) intangible