Có 1 kết quả:

wú yōu wú lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

carefree and without worries (idiom)