Có 1 kết quả:

wú héng

1/1

wú héng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lack patience