Có 1 kết quả:

wú huǐ

1/1

wú huǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have no regrets