Có 1 kết quả:

wú xiè kě jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

invulnerable