Có 1 kết quả:

wú wǒ

1/1

wú wǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anatta (Buddhist concept of "non-self")