Có 1 kết quả:

wú suǒ bù zài

1/1

Từ điển Trung-Anh

omnipresent