Có 1 kết quả:

wú dí

1/1

wú dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unequalled
(2) without rival
(3) a paragon