Có 1 kết quả:

wú dú bù zhàng fu

1/1

Từ điển Trung-Anh

no poison, no great man (idiom); A great man has to be ruthless.