Có 1 kết quả:

wú fǎ rěn shòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

intolerable