Có 1 kết quả:

wú yān

1/1

wú yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nonsmoking (e.g. environment)