Có 1 kết quả:

wú xiá

1/1

wú xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) faultless
(2) perfect