Có 1 kết quả:

wú yòng zhī shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

useless person (originally from Zhuangzi's "A Happy Excursion" 逍遙遊|逍遥游)