Có 1 kết quả:

wú jǐ zhuī dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

invertebrate