Có 1 kết quả:

wú jiǎo xiè

1/1

wú jiǎo xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

helpless lonely person