Có 1 kết quả:

wú sè

1/1

wú sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

colorless