Có 1 kết quả:

wú jūn xìng

1/1

wú jūn xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aseptic