Có 1 kết quả:

wú bǔ

1/1

wú bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) of no avail
(2) not helping in the least