Có 1 kết quả:

wú wù

1/1

wú wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) verified
(2) unmistaken