Có 1 kết quả:

jì yào dāng biǎo zi yòu yào lì pái fāng ㄐㄧˋ ㄧㄠˋ ㄉㄤ ㄅㄧㄠˇ ㄧㄡˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧˋ ㄆㄞˊ ㄈㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 又想當婊子又想立牌坊|又想当婊子又想立牌坊[you4 xiang3 dang1 biao3 zi5 you4 xiang3 li4 pai2 fang1]