Có 1 kết quả:

rì jiǔ suì shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to last for an eternity (idiom)