Có 1 kết quả:

rì jiǔ shēng qíng

1/1

rì jiǔ shēng qíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

familiarity breeds fondness (idiom)