Có 1 kết quả:

Rì chǎn

1/1

Rì chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Nissan, Japanese car make
(2) also transliterated 尼桑