Có 1 kết quả:

rì nǐ mā

1/1

rì nǐ mā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 肏你媽|肏你妈[cao4 ni3 ma1]