Có 1 kết quả:

rì guāng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

fluorescent light