Có 1 kết quả:

Rì jūn

1/1

Rì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Japanese army
(2) Japanese troops