Có 1 kết quả:

Rì tǔ xiàn

1/1

Rì tǔ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rutog county in Ngari prefecture, Tibet, Tibetan: Ru thog rdzong