Có 1 kết quả:

Rì rě

1/1

Rì rě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yogyakarta, city of Java, Indonesia, and capital of the Special Region of Yogyakarta 日惹特區|日惹特区[Ri4 ye3 Te4 qu1]

Một số bài thơ có sử dụng